© Institutet för de inhemska språken, Helsingfors.

esimuotourform -‍en -‍er
(perusmalli)prototyp -‍en -‍er