© Institutet för de inhemska språken, Helsingfors.

esimies-alaiskeskustelumedarbetarsamtal -‍et =