© Institutet för de inhemska språken, Helsingfors.

esimieschef -‍en -‍er(myös Ruots sot), (puhek) bas -‍en -‍ar (työnjohtaja)för·man -‍mannen -‍män(myös Suom sot) (hierarkiassa yläpuolella)överordnad(subst. adj) (johtaja, hoitaja)föreståndare -‍n = (tieteellisessä laitoksessa)prefekt -‍en -‍er esimiehen asemassa oleva henkilöen person i överordnad ställning (i chefsställning) seuran esimiesordförande för ett sällskap museon esimiesmuseets föreståndare, museiintendent -‍en -‍er toimiston esimiesföreståndaren för en byrå olla osaston esimiehenä(puhek) chefa1 för en avdelning olla työporukan esimiehenäbasa1 för ett arbetslag lähin esimiesnärmaste överordnade (förman)