© Institutet för de inhemska språken, Helsingfors.

esimieschef -‍en -‍er(myös Ruots sot), (puhek) bas -‍en -‍ar
(työnjohtaja)för·man -‍mannen -‍män(myös Suom sot)
(hierarkiassa yläpuolella)överordnad(subst. adj)
(johtaja, hoitaja)föreståndare -‍n =
(tieteellisessä laitoksessa)prefekt -‍en -‍er
esimiehen asemassa oleva henkilöen person i överordnad ställning (i chefsställning)
seuran esimiesordförande för ett sällskap
museon esimiesmuseets föreståndare, museiintendent -‍en -‍er
toimiston esimiesföreståndaren för en byrå
olla osaston esimiehenä(puhek) chefa1 för en avdelning
olla työporukan esimiehenäbasa1 för ett arbetslag
lähin esimiesnärmaste överordnade (förman)