© Institutet för de inhemska språken, Helsingfors.

esimiehyyschefskap -‍et, ledarskap (työnjohtajuus)förmanskap(myös Suom sot), förmansställning -‍en -‍ar (laitoksessa)föreståndarskap (tieteellisessä laitoksessa)prefektskap, prefektur -‍en ks. myös käännösmalli 1