© Institutet för de inhemska språken, Helsingfors.

esimiehyyschefskap -‍et, ledarskap
(työnjohtajuus)förmanskap(myös Suom sot), förmansställning -‍en -‍ar
(laitoksessa)föreståndarskap
(tieteellisessä laitoksessa)prefektskap, prefektur -‍en
ks. myös käännösmalli 1