© Institutet för de inhemska språken, Helsingfors.

esimerkkilauseexempelsats -‍en -‍er, exempelfras -‍en -‍er, exempelmening -‍en -‍ar