© Institutet för de inhemska språken, Helsingfors.

esimerkkiexemp·el -‍let =(jstak på ngt)
(esikuva myös)förebild -‍en -‍er, föredöme (jklle för ngn)
(näyte, osoitus)prov -‍et =(jstak på ngt)
varoittava esimerkkiett varnande (avskräckande) exempel
valaista esitystään esimerkeinbelysa2 sin framställning med hjälp av exempel
esimerkiksitill exempel, (lyh) t.ex., exempelvis
antaa esimerkkejä jstak
(myös)exemplifiera1 ngt
(erik) ottaa esimerkkiä jkstaha4 ngn som förebild
näyttää hyvää esimerkkiäföregå4 med gott exempel