© Institutet för de inhemska språken, Helsingfors.

esimerkkiexemp·el -‍let =(jstak på ngt) (esikuva myös)förebild -‍en -‍er, föredöme (jklle för ngn) (näyte, osoitus)prov -‍et =(jstak på ngt) varoittava esimerkkiett varnande (avskräckande) exempel valaista esitystään esimerkeinbelysa2 sin framställning med hjälp av exempel esimerkiksitill exempel, (lyh) t.ex., exempelvis antaa esimerkkejä jstak (myös)exemplifiera1 ngt (erik) ottaa esimerkkiä jkstaha4 ngn som förebild näyttää hyvää esimerkkiäföregå4 med gott exempel