© Institutet för de inhemska språken, Helsingfors.

esimerkistö1exempeluppsättning -‍en -‍ar, uppsättning [av] exempel, exempelsamling
(esimerkit)exempel