© Institutet för de inhemska språken, Helsingfors.

esimerkillisyys ks. käännösmalli 1