© Institutet för de inhemska språken, Helsingfors.

esimerkillinen ks. esikuvallinen