© Institutet för de inhemska språken, Helsingfors.

esimakuförsmak -‍en(jstak av ngt)