© Institutet för de inhemska språken, Helsingfors.

aakkostaa53ordna1 ngt alfabetiskt, ordna1 ngt i bokstavsföljd, alfabetisera1, (atk myös) sortera1 ngt alfabetiskt, sortera1