© Institutet för de inhemska språken, Helsingfors.

aakkosellisestialfabetiskt
aakkosellisesti järjestettyalfabetiskt ordnad, alfabetiserad
aakkosellisesti järjestetty hakemistoett alfabetiskt register, ett register i alfabetisk ordning, ett register med alfabetisk sortering